Obsah

Tlačivá

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok

/ Príloha pre spoločenské organizácie / Stiahnuté: 74x | 17.10.2018

/ Príloha pre športové kluby / Stiahnuté: 69x | 17.10.2018

príloha pre spoločenské organizácie - pdf Stiahnuté: 45x | 17.12.2018

Príloha pre športové kluby - pdf Stiahnuté: 73x | 17.12.2018

Zúčtovanie dotácií Stiahnuté: 18x | 14.03.2019

Stránka

  • 1