Obsah

Športové kluby

 

Futbalový oddiel Tatran Sučany
Sídlo: Hlavná č. 22, 038 52 Sučany
Zastúpený: Miroslav Plžik, predseda oddielu


Kolkársky klub Tatran Sučany
Sídlo: Kollárova 20, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ján Ondrejčík, predseda klubu


Klub sučianskych turistov Sučany
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Jozef Langa, predseda klubu


Skialpinistický klub Sučany
Sídlo: Kollárova 16, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Branislav Kottek, predseda klubu


Volejbalový klub Tatran Sučany
Sídlo: Sološenkova 1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Milan Štefánek, predseda klubu


Telovýchovná jednota Tatran Sučany
stolnotenisová herňa
Sídlo Hlavná 22, 038 52 Sučany
Zastúpený:Peter Balko, štatutárny zástupca

 

Stolnotenisový oddiel TJ TATRAN SUČANY

V tieni väčších, atraktívnejších a hromadných športových klubov v obci Sučany si občania obce ani okolia neuvedomujú, že stolný tenis sa hrá u nás organizovane už 90 rokov.

Práve v nadchádzajúcom roku si členovia a priaznivci stolného tenisu pripomenú túto výnimočnú udalosť a spoja ju so 4. ročníkom turnaja o Pohár starostu obce Sučany.

Pôvodná Telovýchovná jednota TATRAN SUČANY prijala stanovy združenia registráciou, vykonanou MV SR, odborom všeobecnej vnútornej správy, dňa 16.7.1990. Do toho času ju tvorili oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny, združené v nej. Po jej rozpade a po jej oddelení jednotlivých oddielov do samostatných občianskych združení, jedine stolnotenisový oddiel si zachoval vo svojom označení jej pôvodný názov TJ TATRAN SUČANY so sídlom a herňou na poschodí budovy kolkárne pri „novom“ futbalovom ihrisku. Jej prvým predsedom sa stal Dušan Žilka, po ňom Ladislav Paetráš a v súčasnosti je to Peter Balko.

V členskej základni oddielu sa vystriedal značný počet členov, nielen občanov našej obce, ale aj z okolia. V súčasnosti má oddiel 36 členov, z toho aktívne súťažiacich 17 členov, ktorí sú registrovaní v 4 družstvách. Najlepšie z nich hrá 4. ligu, ostatné 3 v okresnej 5. lige.

Oddiel poriada pravidelne rôzne turnaje, z ktorých najvýznamnejší je Pohár o starostu obce Sučany, ktorého sa zúčastňujú aj iní aktívne hrajúci hráči okresu MT. Ide o turnaj, na ktorý sú pozývaní aj príbuzní bývalých, dnes už zosnulých členov.

Oddiel udržiava družbu s partnermi z obce Spišské Bystré, ktorí sa tiež pravidelne zúčastňujú tohto turnaja a ktorí tiež našich členov recipročne pozývajú na turnaj k nim.

Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí turnaj dotujú. Okrem finančného príspevku obce, rôznymi predmetmi a službami podporujú turnaj hodnotnými cenami pre úspešných hráčov. Medzi hlavných sponzorov patria: TESCO Sučany, Pivovar Steiger, Auto Ales Turany, Výživné prostriedky Vitar MT, Pizzéria Zuzanka T. Teplice, p. Krupa z MT, z obce Sučany sú to najmä Cukrárne p. Kubalu a p. Hariela, pohostinstvo Corgoň, reštaurácie Orea a Esprit, Ranč Stará tehelňa, Lekáreň u Dobrého pastiera, Kvetinárstvo p. Dibdiaková, Chovprodukt a kvetinárstvo, Stavebniny p. Kowařovský, Železiarstvo p. Kapusta, Mototechna, Pneuservis p. Kocper.

Oddiel vyvíja úsilie aj o získavanie mládeže, čo sa však uspokojujúco nedarí. Mnoho mladých, začínajúcich hráčov nevydrží tréningový proces a predčasne ukončia svoj záujem, a to iste aj preto, že ani ich okolie nerobí propagáciu tejto atraktívnej hre, kde sa tiež podstatným spôsobom formujú pozitívne individuálne morálne vlastnosti, športové i kolektívne.

Oddiel pozýva širokú verejnosť na prehliadku nášho športového prostredia, ako aj na účasť pri súťažných stretnutiach, či tréningoch, konaných obvykle týždenne v utorok a štvrtok.

 


Športový klub pri tenisových kurtoch obce Sučany
Sidlo klubu: Tehelná 3, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ľubomír Kyselica, predseda klubu
 
Slovenský rybársky zväz Martin,
obvodná organizácia Sučany
Sídlo: Stráne 53, 036 01 Martin
Zastúpený: Peter Lauček, predseda organizácie