Obsah

Športové kluby

 

Futbalový oddiel Tatran Sučany
Sídlo: Hlavná č. 22, 038 52 Sučany
Zastúpený: Miroslav Plžik, predseda oddielu


Kolkársky klub Tatran Sučany
Sídlo: Kollárova 20, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ján Ondrejčík, predseda klubu


Klub sučianskych turistov Sučany
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Jozef Langa, predseda klubu


Skialpinistický klub Sučany
Sídlo: Kollárova 16, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Branislav Kottek, predseda klubu


Športový krúžok Sučany
Sídlo: Kpt. Nálepku 14, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Jana Očková, predseda ŠK Volejbalový oddiel-ženy


Volejbalový klub Tatran Sučany
Sídlo: Sološenkova 1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Milan Štefánek, predseda klubu


Telovýchovná jednota Tatran Sučany
stolnotenisová herňa
Sídlo. Hlavná 22, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Ladislav Petráš, štatutárny zástupca


Športový klub pri tenisových kurtoch obce Sučany
Sidlo klubu: Tehelná 3, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ľubomír Kyselica, predseda klubu