Obsah

Pozvánka

Bezbariérový vstup na akciu

Vstup na akciu povolený so zvieratami

Akcia je vhodná pre deti

OZNAM-Pozvánka
Slovenský rybársky zväz MsO Martin, Obvodná organizacia č. 5 Sučany Vás pozýva dňa 30.08.2020 / t.j.nedeľa/ na Sučiansky športový deň v love rýb udicou pre deti a dospelých.
Pretek sa bude konať na Štrkovni v Sučanoch. Prezentácia je o 7,00 hodine, preteky sa začínajú o 8,00 hod. Účastníci musia mať platné rybárske lístky. Štartovné pre dospelých je 5 eur. O občerstvenie je postarané. Tešíme sa na veľkú účasť pretekárov a občanov Sučian.
Podávanie prihlášok je do 28.8.2020
Na č.t.0907427303 Lauček Peter alebo na email:laucek.prefa@gmail.com
V Sučanoch dňa 18.08.2020
Lauček Peter
Predseda ObOč.5, Sučany


Dátum konania: 20. 8. 2020 - 31. 8. 2020 začiatok od 10:40

Miesto konania: Sučany, Námestie SNP v RKD, Sučany

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 11.1 dní

Poznámka: Štartovné pre dospelých je 5,- €

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Martin,

Stráne 53, 036 01 Martin

Propozície – Sučianský športový deň v love rýb udicou

 

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2020 MsO SRZ Martin usporiada preteky v love rýb udicou.

Účastníci pretekov:                                      členovia ObO č5 SUČANY

Termín konania:                                          30.08.2020

Miesto konania:                                           Štrkovisko Sučany

Organizačný výbor:

Riaditeľ preteku:                             Lauček Peter

Vedúci pre ŠpČ a PsM:                      Kočalka Martin

Závodský František

Športoví referenti ObO

Členovia výboru ObO 5 Sučany

Technické pokyny:

Preteká sa spôsobom na plavanú alebo na položenú jednu udicu v súlade so zákonom č.216/2018 a vyhláškou č.381/2018.

Časový harmonogram:        08:00 – 08:30 Prezentácia a losovanie

08:30 – 08:45 Otvorenie pretekov, organizačné pokyny

08:45 – 09:00 Odchod na lovné miesta, príprava

09:00 – 12:00 Preteky

12:00 – 12:30  Občerstvenie - prestávka

13:00 - Vyhlásenie výsledkov - ukončenie

Bodovanie úlovkov:

  • ryby, ktoré spĺňajú stanovenú lovnú mieru           1cm - 1 bod/ 1ks -1 bod,
  • v prípade pustenia takejto ryby                             1cm - 2 body/1ks -1bod,
  • ryby, ktoré majú stanovenú lovnú mieru
    • ale ju nespĺňajú                  1ks /1 bod
  • ostatné druhy rýb (podľa dohody)             1ks /1 bod

Vylovovanie úlovkov:

Vyloviť úlovok, výhradne s použitím podberáka môže uskutočniť len samotný pretekár
bez cudzej pomoci. Pretekári s preukazom Z´TP a ZTP-S majú povolené prijať pomoc. 

Povolený počet a druhy privlastnených rýb počas preteku:

Pretekár si v jednom dni môže ponechať ulovené druhy rýb a ich počet v súlade s § 10 a §14 vyhlášky 381/2018. V tomto prípade pretekár ukončí lov a opustí lovné miesto. Po ukončení preteku bodovací lístok každý odovzdá rozhodcovi, alebo bodovacej komisii.

Podávanie protestov:

Protesty je možné podávať prostredníctvom sektorového rozhodcu hlavnému rozhodcovi alebo riaditeľovi pretekov. O riešení protestu rozhoduje komisia v zložení: riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca a príslušný sektorový rozhodca.

Záverečné ustanovenia:

  • akékoľvek porušenie propozícií pretekov a tiež rybárskej etiky má za následok diskvalifikáciu pretekára a vylúčenie z pretekov,
  • všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť,
  • na preteky vysadiť 50 kg pstruha dúhového,
  • maximálny počet pretekárov 40 členov

Podávanie prihlášok do 28.08.2020

na email: laucek.prefa@gmail.com 0907427303


Vytvorené: 20. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2020 10:47