Obsah

Vývoz zmesového komunálneho odpadu

Typ: ostatné
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 1Oznamujeme Vám, že vývoz zmesového komunálneho odpadu zostáva do odvolania podľa pôvodného harmonogramu. Nový vývoz začne prebiehať až po označení všetkých kontajnerov príslušnými nálepkami.

Týždenný vývoz 1100 l nádob (bytovky a podnikatelia) -

5.1.2022

12.1.2022

19.1.2022

26.1.2022

Dvojtýždenný vývoz 120 l, 110 l, 240 l nádob

pravá strana obce (Hlavná, 1.Mája, Pod Bukovinou, Kollárova, 29. augusta, Jánošíkova, Fučíkova, Podskala, Partizánska, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Horčičkova, Moyzesova, Čsl. Armády, Štiavnická cesta, Podhradská cesta, Tehelná, Mierová, F. Kráľa, Osloboditeľov, Stromová, Pod Brezinou, Stará Teheleň)

11.1.2022

25.1.2022

Dvojtýždenný vývoz 120 l, 110 l, 240 l nádob

ľavá strana obce (Jilemnického, Gen. Svobodu, Sokolská, J. Kostru, Ing. Kožucha, Sološenkova, Železničná, Sládkovičova, Pionierska, Vrútocká cesta, J. A. Komenského, Štúrova, Hodžova, Nám. SNP, Dukelských hrdinov, Hviezdoslavova, Hurbanova, Stará Hradská, Ď. Langsfelda, Hradiská, Budovateľská a celé Hrabiny)

12.1.2022

26.1.2022


Vytvorené: 4. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2022 11:41
Autor: Mirka Korčeková