Obsah

Vyrozumenie 29.10.2020

Typ: ostatné
Vyrozumenie 29.10.2020 Oznam o prerušení distribúcie elektriny


Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 29.10.2020 v čase od 07:30 do 16:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici:
Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie


Vytvorené: 22. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2020 11:04
Autor: Ing. Anežka Budzáková