Obsah

Výpoveď nájomných zmlúv neznámych nájomcov hrobových miest

Typ: ostatné
cintorinVážení nájomcovia hrobových miest, podľa §22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Vám oznamujeme, že u hrobových miest neznámych nájomcov, plynie 3 ročná výpovedná lehota počas ktorej sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

Vážení nájomcovia hrobových miest,

podľa §22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len zákon) Vám oznamujeme, že u hrobových miest, ktoré uvedené v zozname v prílohe tohto oznamu a ktorý je zároveň vyvesený na informačnej tabuli na cintoríne, plynie 3 ročná výpovedná lehota „trojročné uloženie" počas ktorej sa môže nájomca prihlásiť.

Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

Výpovedná lehota plynie od 20.7.2021.

 


Prílohy

Vytvorené: 19. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2021 14:50
Autor: Správca Webu