Obsah

Uznesenie vlády SR č. 704 zo 4.novembra 2020

Typ: ostatné
Uznesenie vlády SR č. 704 zo 4.novembra 2020 !!! zákazom vychádzania sa predlžuje do 14.novembra 2020 !!!

 

Zákaz vychádzania s výnimkami vláda predĺžila do 14. novembra

Zákaz nebude platiť v čase od 5. do 1. hodiny nasledujúceho dňa. Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19.

Zákaz nebude platiť v čase od 5. do 1. hodiny nasledujúceho dňa. Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Vláda o tom rozhodla na rokovaní v stredu 4. novembra 2020.

 

V 45 okresoch, kde sa uskutoční cez víkend (7. - 8. 11.) druhé kolo testovania, sa v rámci výnimiek od 9. novembra bude akceptovať antigénový test vykonaný v čase od 6. do 8. novembra. Pri pohybe v ostatných okresoch sa stačí preukázať testami z prvého kola plošného testovania z 29. októbra až 1. novembra.

Preukázať sa možno aj RT-PCR testom.

Detailné informácie sú uvedené vo vládnom uznesení zo 4. novembra 2020, ktoré bude publikované v Zbierke zákonov SR.

Ďalšie výnimky zo zákazu vychádzania platné od 9. novembra:

 • zabezpečenie nevyhnutných základných životných potrieb, ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá;
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesty späť;
 • cesta na test a spiatočná cesta;
 • pohreb blízkej osoby, sobáš, krst;
 • cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný;
 • prechádzka so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cesta s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • rodičia môžu svoje deti doviesť do jaslí či do materskej školy;
 • cesta do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesta do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Výnimky pre konkrétne prípady osôb:

 • deti do desiatich rokov;
 • osoby, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace;
 • osoby, ktorým bolo ochorenie COVID-19 diagnostikované v období od 1. augusta do 23. októbra;
 • osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu. Platí aj pre ľudí so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom, ako aj pre onkopacientov;
 • osoby, ktoré majú v čase testovania nariadenú izoláciu alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast. Rovnako platí výnimka pre tých, ktorí sa z totožných dôvodov nemohli dať otestovať v prvom kole;
 • vodiči nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a iní členovia leteckého personálu, posádka v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na územie SR. Platí to v prípade, ak územie opustia do 48 hodín od vstupu;
 • väzni a osoby vo výkone väzby, ktorí sa môžu preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

uznesenie vlády č. 704 zo 4.novembra 2020


Príloha

Vytvorené: 6. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 11. 2020 10:12
Autor: Ing. Anežka Budzáková