Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2022

Typ: ostatné
oznamV zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starosta obce Sučany ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 22. novembra 2022 /utorok/ o 17:00 hod. v sále Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch

Program:

Slávnostná časť:

1. Slávnostné otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Sučany pre obdobie rokov 2022-2026

4. Sľub novozvoleného starostu obce Sučany, prevzatie insignií a prevzatie vedenia OZ

5. Sľub novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva v Sučanoch

6. Príhovor starostu obce Sučany

 

Pracovná časť

1. Schválenie programu

2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

3. Návrh dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Sučany

4. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany

5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany, voľba ich členov a zapisovateľov

6. Poverenie zástupcu starostu obce

7. Poverenie poslanca OZ oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12 z. o obecnom zriadení

8. Schválenie sobášiacich

9. Určenie platu starostu

10. Rôzne

11. Záver

 

Zo zasadnutia OZ bude vysielaný online audiovizuálny prenos. Vyhotovený audiovizuálny záznam bude dostupný na stránke obce.

https://www.youtube.com/watch?v=mUnNS6zBebs


Vytvorené: 21. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2022 20:46
Autor: Správca Webu