Obsah

Oznam o právnej poradni

Typ: ostatné
Obec Sučany oznamuje, že dňa 13.2.2020/štvrtok/ od 14:00 do 16:00 hod. bude v kancelárii RKD bezplatná právna poradňa pre občanov obce.

V našej obci Sučany je zriadená bezplatná právna poradňa pre obyvateľov  obce  Sučany.   Poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, obchodného dedičského, rodinného alebo pracovného práva.poradňa sa netýka práva sociálneho zabezpečenia / napr. Dôchodkové veci, sociálne dávky/. Právna poradňa je určená občanom s trvalým pobytom v obci Sučany.Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Právna poradňa je zriadená v priestoroch Robotníckeho kultúrneho domu na 1.poschodí. 


Vytvorené: 11. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2020 12:58
Autor: Katarína Miháliková