Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

V zmysle § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roku na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách a podľa  § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších  predpisov, Vám oznamujem, že  z dôvodu  stále pretrvávajúcej rekonštrukcie podláh na chodbách na prízemí budovy školy v dôsledku havarijného stavu,  udeľujem na dni 11. marec až 12 . marec 2019  voľno žiakom 1. – 9. ročníka. Z rovnakých dôvodov nebude v prevádzke ani ŠKD a tiež nebudú krúžky.

 

                                                                                               Mgr. Marta Lamošová

                                                                                                   riaditeľka školy


 


Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2019 22:29
Autor: Katarína Miháliková