Obsah

Odpočet spotreby elektrickej energie obyvateľstva - OZNÁMENIE

Typ: ostatné
Odpočet spotreby elektrickej energie obyvateľstva - OZNÁMENIE Vážení občania, v dňoch od 9. do 14. 2. 2024 (piatok - streda) v čase od 8,30 do 17,00 h bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej, a. s., vykonávať v našej obci ročný odpočet spotreby elektrickej energie obyvateľstva a kontrolu meracích zariadení - elektromerov.

9. 2. 2024 - piatok - bude vykonávať odpočet na uliciach: 1. mája, Hlavná, Jilemnického, Kollárova, Malý diel, Pionierska, Sládkovičova, Vrútocká cesta.

10. 2. 2024 - sobota - ulice: Dukelských hrdinov, Gen. Svobodu, Hodžova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Ing. Kožucha, Komenského, Jána Kostru,  Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Železničná

12. 2. 2024 - pondelok - ulice: 29.augusta, Ďurka Langsfelda, Fučíkova, nám. SNP, Podskala

13 .2. 2024 - utorok - ulice: Československej armády, Horčičkova, kpt. Nálepku, Kuzmányho, Moyzesova, Partizánska, Stará Hradská,  Štiavnická cesta, Stará Teheleň

14. 2. 2024 - streda - ulice: Fraňa Kráľa, Mierová, Osloboditeľov, Pod Brezinou, Tehelná 

Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov, to znamená, že odberateľ môže mať rôzneho dodávateľa napr. SPP, Stredoslovenskú energetiku a ďalších - odpočet spotreby vykonáva Stredoslovenská distribučná, a.s. - ňou poverená osoba na základe zmluvy.

Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a jeho kontrole, hlavne domácnosti kde za posledné dva roky nebol vykonaný fyzický odpočet. Upozorňujeme, že aj v prípade ak si odberateľ nahlási stav, SSD a.s. má právo si nahlásený stav overiť a to hlavne na odberných miestach kde fyzický odpočet a kontrola meradla nebola posledné dva roky.  Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 251  z roku 2012 o energetike. 

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom ODPOČTÁR s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov od Stredoslovenskej distribučnej a. s..

Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok.

Elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané, pokiaľ budú sprístupnené (odomknutá brána a nebude voľne pustený pes).

V prípade, že na trvalo neobývaných domoch máte elektromer verejne prístupný a vypínate hlavný istič - nechajte tam kontakt na seba = digitálny elektromer nie je možné odčítať pri vypnutom ističi, odpočtár Vás bude kontaktovať.

Informácie o vykonávaní odpočtov ako aj vzor preukazu nájdete na :

https://www.ssd.sk/odberatelia-elektriny/domacnosti/nahlasenie-odpoctu?page_id=4320

https://www.ssd.sk/buxus/images/vzor_preukaz_Stengl.JPG

 

 


Vytvorené: 8. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 8. 2. 2024 11:05
Autor: Ing. Anežka Budzáková