Obsah

Odpočet spotreby elektrickej energie

Typ: ostatné
Odpočet spotreby elektrickej energie V dňoch od 6. februára do 10. februára 2023 v čase od 8,30 do 17,00 h bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti, vykonávať ročný odpočet spotreby elektrickej energie obyvateľstva.

V dňoch od 6. februára  do 10. februára 2023 (od pondelka do piatka) v čase od 8,30 do 17,00 h bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti, vykonávať ročný odpočet spotreby elektrickej energie  obyvateľstva. Časový harmonogram je nasledovný:

6. februára 2023 - pondelok - ulice: 1. mája, Hlavná, Jilemnického, Kollárova, Malý diel, Pionierska, Sládkovičova, Vrútocká cesta

7. februára 2023 - utorok - ulice: Dukelských hrdinov, Gen. Svobodu, Hodžova, Hurbanova, Hviezdoslavova, Ing. Kožucha, Komenského, Jána Kostru,  Sokolská, Sološenkova, Štúrova, Železničná

8. februára 2023 - streda - ulice: 29.augusta, Ďurka Langsfelda, Fučíkova, nám. SNP, Podskala

9. februára 2023 - štvrtok - ulice: Československej armády, Horčičkova, kpt. Nálepku, Kuzmányho, Moyzesova, Partizánska, Stará Hradská,  Štiavnická cesta, Stará Teheleň

10. februára 2023 - piatok - ulice: Fraňa Kráľa, Mierová, Osloboditeľov, Pod Brezinou, Tehelná

Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov, to znamená, že odberateľ môže mať rôzneho dodávateľa napr. SPP, Stredoslovenská energetika a ďalších - odpočet spotreby vykonáva distribučná spoločnosť, teda Stredoslovenská distribučná a.s. - ňou poverená osoba na základe zmluvy.

Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a jeho kontrole, hlavne domácnosti kde za posledné dva roky nebol vykonaný fyzický odpočet.  Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 251  z roku 2012 o energetike. 

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom ODPOČTÁR s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú spoločnosť.  

V prípade karantény - prosíme viditeľne označiť bránu, odpočet vo vnútri domu bude  v tom prípade riešený individuálne.

Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok.

Elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané, pokiaľ budú sprístupnené (odomknutá brána a nebude voľne pustený pes).

V prípade, že na trvalo neobývaných domoch máte elektromer verejne prístupný a vypínate hlavný istič - nechajte tam kontakt na seba = digitálny elektromer nie je možné odčítať pri vypnutom ističi, odpočtár Vás bude kontaktovať.


Vytvorené: 31. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2023 14:45
Autor: Ing. Anežka Budzáková