Obsah

Novela zákona o odpadoch

Typ: ostatné
Vážení občania,
Od 1.1.2021 podľa novely zákona o odpadoch bude musieť obec Sučany zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Čo predstavuje pre nás všetkých ďalšie zvýšenie nákladov na odvoz odpadov. V zákone je uvedená nasledovná výnimka: povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad. V prípade, že obec Sučany preukáže 100% kompostovanie v rodinných domoch nemusela by v nich zavádzať zber kuchynského odpadu.


Vytvorené: 23. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2020 10:38
Autor: Mirka Korčeková