Obsah

Kuchynský odpad

Typ: ostatné
Kuchynský odpad Zber kuchynského odpadu v našej obci prebieha prostredníctvom hnedých 120 l nádob, ktoré sú umiestnené na určených stanoviskách.

Harmonogram zberu na rok 2023 (85.56 kB)

Stanoviská na zber kuchynského odpadu: 

1. Na rohu ulice Vrútocká cesta a ul. J. A. Komenského

2. Ul. J. A. Komenského (pri starom futbalovom ihrisku)

3. Ul. Dukelských hrdinov ( na rohu ulíc Dukelských hrdinov a Hodžova)

4. Ul. Námestie SNP (pri obecnom úrade)

5. Ul. Jánošíkova

7. Ul. Fučíkova (pri obchode Jednota)

8. Ul. Podskala (oproti bytovke č. 21)

9. Ul. Tehelná (pri stanovisku na triedený odpad)

10. Ul. Tehelná 1

11. Na rohu ulíc Stromová a Mierová

12. Ul. Mierová ( pri bytovke č. 3 a 5)

13. Ul. Fraňa Kráľa (pri bytovke č. 7)

14. Ul. Pod Brezinou ( pri bytovke č. 6)

15. Ul. Pod Brezinou ( pri bytovke č. 2)

16. Ul. Pod Brezinou (pri parku)

17. Ul. Stará Teheleň (oproti RD č. 28)

18. Ul. Budovateľská (pri bytovke č. 1)

19. Ul. Hradiská (pri bytovkách v jame)

21. Ul. Hradiská (pri bytovke 27A,27B)

22. Ul. Pod Strelnicou a Vážska

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) je odpad z rastlinných a živočíšnych potravín:

 • bez tepelnej úpravy (zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny/ovocia, zvyšky syrov, mäsových spracovaných produktov a pod.)
 • alebo po tepelnej úprave (zvyšky varenej stravy), bez rastlinných olejov

 

Kuchynský odpad zbierame v domácnosti do vlastných kýblikov alebo nádob, ktoré následne podľa potreby vysypeme do hnedých nádob na stojiskách.

Kuchynský odpad zbierame vždy BEZ akýchkoľvek obalov. Ak na zbieranie kuchynského odpadu použijete igelitové vrecko, obsah vrecka vysypte do hnedej nádoby na kontajnerovom stojisku, igelitové vrecko však hoďte, prosíme, do nádoby na komunálny odpad.  Žiadame obyvateľov, aby do zberných nádob určených na BRKO nevhadzovali iný odpad. Obsah nádob sa odváža a spracúva v bioplynovej stanici, iné odpady by znemožnili jeho spracovanie.

Čo patrí do nádoby na BRKO?

 • zvyšky zeleniny a ovocia z prípravy a konzumácie jedál,
 • vrecúška z čaju,
 • káva a filtre z kávovarov, 
 • škrupiny z vajíčok a orechov,
 • zvyšky tuhého vareného jedla,
 • potraviny po záruke bez obalov,
 • izbové rastliny, kvety, lístie,
 • rolky z toaletného papiera...

Čo do nádoby na BRKO určite nedávajte?

 • obaly z potravín,
 • výkaly domácich zvierat,
 • tekutý odpad (olej, mlieko,...),
 • cigaretové ohorky,
 • plienky,
 • igelitové vrecká...

Rodinné domy majú naďalej možnosť kompostovania v záhradných kompostéroch.

 

ZBIERAJÚ SA AJ POUŽITÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze (slnečnicový, repkový,,). Dôležité je, aby olej bol zbavený hrubých nečistôt.  Použitý rastlinný olej a tuk je potrebné priniesť výlučne v riadne uzatvorených plastových PET fľašiach a vložiť do nádoby na to určenej. 

Správnym triedením znižujeme množstvo odpadov uložených na skládku a prispievame tak k zlepšeniu nášho životného prostredia a myslíme na naše budúce generácie.

Použité oleje a tuky z domácností môžete priniesť na zberný dvor alebo využiť stanoviská v obci:

1. ul. Jánošíkova

2. ul. Tehelná

3. ul. Mierová (pri bytovke)

4. ul. Pod Brezinou (pri poslednej bytovke)

5. ul. Fraňa Kráľa

6. ul. Stará teheleň

7. ul. Budovateľská

8. ul. Hradiská

9. ul. Hradiská (pri obecnej nájomnej bytovke)

 

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 25. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2022 11:11
Autor: Ing. Anežka Budzáková