Obsah

Čistenie potoka v centre obce

Typ: ostatné
Čistenie potoka v centre obce
V utorok 7.júla 2020 na podnet starostu obce a prednostky obecného úradu sa pristúpilo k vyčisteniu potoka v centre obce. Tejto akcie sa zúčastnili pracovníci obecného úradu, Hasiči a pracovníci Povodia Váhu. Potok vyčistili od náletových rastlín ,plastov a iných odpadov.

  Čistenie potoka v centre obce

V utorok 7.júla 2020 na podnet starostu obce a prednostky obecného úradu sa  pristúpilo k vyčisteniu potoka v centre obce. Tejto akcie sa zúčastnili pracovníci obecného úradu, hasiči a pracovníci Povodia Váhu. Potok vyčistili  od náletových rastlín ,plastov a iných odpadov. Vyčistením potoka sa zlepšil prietok vodného toku a zlepšili a skrášlili životné prostredie. Prosíme občanov, aby odpad nehádzali do potoka ,ani sa iným spôsobom ako zberom do zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov  nezbavovali! Obraciame sa na  občanov, bývajúcich pri potoku, aby nasledovali túto aktivitu , vyčistili si potok a tým zlepšili životné prostredie.

Všetci sa navzájom poprosme, aby sme odpadky triedili a zbavovali sa ich iba cez vývozné smetiarske autá. To, že ich hodíme do potoka, vyvezieme za obec, alebo len hodíme na ulicu alebo do parku, problém nevyriešime. Ten problém si nás neskôr nájde. Nebuďme súčasťou tohto ekoproblému, staňme sa súčasťou jeho zodpovedného riešenia.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, aj tým, ktorí budú v čistení ďalej pokračovať. Vďaka patrí aj našim Hasičom, ktorí sú hlavným pilierom, vždy a všade, pri každej akcii či už kultúrnej, záchrane ľudských životov, majetku, alebo pri čistení a skrášľovaní našej obce.

 

Ďakujeme im a ostatných pozývame, aby sa pridali a prispeli ku krajšej obci.

 


Vytvorené: 7. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2020 15:25
Autor: Katarína Miháliková