Obsah

Cenník prenájmu priestorov a majetku v Robotníckom kultúrnom dome

Sála RKD a príslušenstvo

Komerčné účely (zábava, ples, zhromaždenie politických strán, reklamné podujatia ...):

 

Obdobie letné   ( 01.04. - 31.10. )

   15,00 €/hod.

Obdobie zimné ( 01.11. - 31.03. )

   20,00 €/hod.

Predajné akcie do 8 hod.

   100,00 €

Predajné akcie nad 8 hod.

   150,00 €

Sála na súkromné účely pre občanov obce s trvalým pobytom:

 

- svadba, rodinná oslava a pod.

   10,00 €/hod.

- kar

   30,00 €

 

Zasadačka malá RKD

Komerčné účely ( školenie, schôdza, prednáška ... )

    15,00 €/hod.

Komerčné účely pre občanov obce ( školenie, prednášky, kurzy ...)

    10,00 €/hod.

Súkromné účely pre občanov obce ( rodinná oslava ... )

    5,00 € /hod.

 

Inventár

Prenájom obrusov

    1,00 € /ks

Zapožičanie inventáru ( poháre, šálky, lyžičky )

    20,00 €

Úhrada za rozbitý, chýbajúci inventár

    1,50 €/ks

Poplatok za použitie umývačky riadu

    5,00 €

Prenájom obrusov

    1,00 € /ks

 

Miestnosti sa prenajímajú minimálne na dve hodiny. Pri prenájme nad 5 hodín je pre občanov Sučian možnosť zľavy do výšky 25% v prípade výnimočných príležitostí ( svadba,50, 60,70,80.. rokov).

Podmienky prenájmu miestností a majetku RKD Sučany:

- nájomca nemôže mať záväzky voči obci ( napr. daň z nehnuteľnosti  a poplatok za KO )

- poplatok sa uhrádza aj za použitie miestnosti a majetku RKD časti predchádzajúceho alebo

  nasledujúceho dňa akcie

- na prenájom priestorov a majetku RKD nie je právny nárok

- sankcie za poškodenie majetku alebo porušovanie verejného poriadku : 200,00 €

  a následný zákaz ďalšieho prenájmu

- pri použití zariadenie (el. sporáka ) a príprave jedál zvlášť platba za energiu

- pri kompletnom cateringu sú energie v cene nájmu

- kaucia na prenájom  - 200,00 €

- poplatok za zrušenie prenájmu : do 7 dní pre termínom nájmu bezodplatne, menej ako 7 dní

  za  zasadačka  20,00 € a veľká sála 50,00 €

Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch nájomné pred začatím znížiť alebo rozhodnúť o prenájme a zapožičaní majetku obce  - bezodplatné užívanie na základe odôvodnenej žiadosti.

Užívateľ zodpovedá za škody vzniknuté na majetku obce v zmysle osobitných právnych predpisov.

Kontakt: t.č. 42 410 16,  kultura@sucany.sk

                                                                                                   

V Sučanoch, 16.01.2020       

 

Martin Rybár, starosta obce