Obsah

Život v obci

Voľby do Európskeho parlamentu - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Typ: ostatné
Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať :
- osobne /žiadateľ predloží občiansky preukaz/
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby /splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené/
- v listinnej forme /na adresu: Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany/
- elektronicky /e-mailom/ /na adresu: matrika@sucany.sk.

Príloha

Vytvorené: 8. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2019 14:00
Autor: Správca Webu