Obsah

Život v obci

Oznámenie

Typ: ostatné
Prerušenie disrtribúcie elektriny
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
že v termíne od: 02.04.2019 07:40:00 do: 02.04.2019 13:30:00
Vybavuje linka 0800 159 000
V Žiline, 04.03.2019
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.
Ing. Július Bodor
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.
 
odberného miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS9633821000Q Sucany Hradiská 20
24ZSS62149850009 Sucany Hradiská 23

Vytvorené: 6. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2019 15:59
Autor: Katarína Miháliková