Obsah

pozvánka na prednášku

 

Pozývame všetkých rodičov na odbornú prednášku s psychológom z Ostravskej univerzity PhDr. Jánom Svobodom, ktorá sa uskutoční v Základnej škole v Sučanoch dňa 25. 1. 2019 o 16:00 hod. Téma prednášky je:

 

Aký je obsah rodičovskej lásky, čo chýba dnešným deťom a ako to postupne meniť. Po prednáške bude nasledovať diskusia, na ktorej budete môcť konzultovať Váš konkrétny problém. Všetci ste srdečne vítaní.

 

 

 

Život v obci

Oznam

Typ: ostatné
Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Výzva


na zaplatenie nedoplatku
dane z nehnuteľností,
dane za psa a poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady.Obec Sučany, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.


Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.10.2018 a to buď zaplatením do pokladne priamo na obecnom úrade alebo na účet obce.


Po tomto termíne budú všetkým neplatičom v najbližších dňoch zasielané písomné výzvy, v ktorých budú upovedomení o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.
 


Vytvorené: 16. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 14:39
Autor: admin prevod