Obsah

Život v obci

Oznam

Typ: ostatné
Oznamenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
že v termíne od: 02.04.2019 07:40:00 do: 02.04.2019 13:30:00
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach  distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
 
 
V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená  prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.
 
Ing. Július Bodor, riaditel sekcieDispecingy 
Stredoslovenská distribucná, a.s. odberného miesta
Císlo domu popisné
 Sucany Hradiská 20
 Sucany Hradiská 23

Vytvorené: 5. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2019 08:43
Autor: Katarína Miháliková