Obsah

Život v obci

Aktuality

Oznámenie o odmene pre zástupcu starostu s účinnosťou od 1.2.2019.

 

V zmysle § 25 ods. 7 Zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta obce Sučany určuje zástupcovi starostu MUDr. Richardovi Koyšovi , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, mesačnú odmenu vo výške 50,- eur s účinnosťou od 1.2.2019.

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Pridajte sa k nám a poďte (nielen) v máji do práce na bicykli celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam

Zátvor obecnej knižnice Sučany celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 7.5.2019 od 11:30 - 15:30 hod. na Ul. 29.augusta, Hlavná, Hurbanova, Kollárova a Podskala. celý text

ostatné | 11. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Voľby do Európskeho parlamentu - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.
O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať :
- osobne /žiadateľ predloží občiansky preukaz/
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby /splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené/
- v listinnej forme /na adresu: Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany/
- elektronicky /e-mailom/ /na adresu: matrika@sucany.sk. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka na oslavy 74. výročia oslobodnia obce Sučany dňa 11.4.2019 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

informácia o dotácii poskytovanej Žilinským samosprávnym krajom - participatívny rozpočet

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ?
Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?
Už teraz máš šancu!
Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
Dokopy rozdelíme až 140 000 €!
Nápad v podobe žiadosti zašli do 13. mája 2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.
Viac info: https://bit.ly/2I2paf7


Nižšie aj link na informáciu na Facebookovej stránke ŽSK:

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/photos/a.569078653215497/1942278319228850/?type=3&theater celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Zberný dvor

Prevádzkové hodiny zberného dvora celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Mirka Korčeková

Oznam

Jarná očista - rozvoz veľkokapacitných kontajnerov celý text

ostatné | 29. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.04.2019 08:00:00 do: 25.04.2019 14:30:00 celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Oznámenie

Oznámenie

Zápis do 1.ročníka ZŠ celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Výsledky volieb prezidenta SR 2019

Výsledky volieb prezidenta SR 2019 v Sučanoch celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
Oznam

Oznam

Oznámenie o zápise detí na predprimárne
vzdelávanie do materskej školy „Zvonček“
v Sučanoch
v školskom roku 2019/2020 celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Oznámenie

Oznam

V období 18. marca - 31. mája 2019
budú vykonávané stavebné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenie dopravnej
obslužnosti železničnej stanice :
Vrútky nákladná stanica celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznámenie

Prerušenie dodávky elektriny 03.04.2019 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznámenie

Prerušenie distribúcie elektriny 10.04.2019 celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Riaditeľské voľno celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Prerušenie dodávky vody celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
monografia

Anketa Kniha Turca 2018

Hlasovanie v ankete o knihu Turca celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka

Oznam

Marec - mesiac knihy celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Obecný úrad informuje
Priznanie k dani z nehnuteľností aj žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad je potrebné doručiť na obecný úrad v termíne do 31. januára 2019.
celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
pozvánka

Pozvánka na prednášku

 
Pozývame všetkých rodičov na odbornú prednášku s psychológom z Ostravskej univerzity PhDr. Jánom Svobodom, ktorá sa uskutoční v Základnej škole v Sučanoch dňa 25. 1. 2019 o 16:00 hod. Téma prednášky je:
 
Aký je obsah rodičovskej lásky, čo chýba dnešným deťom a ako to postupne meniť. Po prednáške bude nasledovať diskusia, na ktorej budete môcť konzultovať Váš konkrétny problém. Všetci ste srdečne vítaní.
 
 
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Vývoz odpadov

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2019. celý text

ostatné | 28. 12. 2018 | Autor: Mirka Korčeková

Oznámenie

Oznámenie o vykonávaní vojenského výcviku v Posádkovom cvičisku Sučany - Turany celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Katarína Miháliková

Nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy 2018/2019

Nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy 2018/2019 celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správca Webu

Zátvor obecnej knižnice

Zátvor obecnej knižnice celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozvánka na vianočný koncert dňa 16.12.2018 v Evanjelickom kostole a.v. v Sučanoch celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Katarína Miháliková
#

Deň vojnových veteránov - Červené maky 11.11.2018 v RKD

Deň vojnových veteránov - Červené maky 11.11.2018 v RKD celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:

Oznam

Canisterapeutický program v psychiatrickej liečebni. celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:

Zmena otváracích hodín v zbernom dvore v Sučanoch

Otváracie hodiny zberného dvora Sučany od 12. 11. 2018 do 15. 03. 2019 celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:
#

J. Langsfeld 13.10.2018

J. Langsfeld 13.10.2018 celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná