Obsah

Tlačivá

Tlačivá

daň z bytov Stiahnuté: 99x | 18.10.2018

daň z pozemkov Stiahnuté: 97x | 18.10.2018

daň zo stavieb - jeden účel Stiahnuté: 91x | 18.10.2018

daň zo stavieb - viacúčelová stavba Stiahnuté: 95x | 18.10.2018

dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 91x | 18.10.2018

potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 107x | 18.10.2018

poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 98x | 18.10.2018

priznanie k dani z nehnuteľností - údaje o daňovníkovi - fyzická osoba, právnická osoba Stiahnuté: 108x | 18.10.2018

súhrn príloh Stiahnuté: 88x | 18.10.2018

Stránka

  • 1