Obsah

Koordinátorka VPS 0,5 a majetok 0,5 - Dana Zelníková

Typ: ostatné
043/4241019
majetok@sucany.skDana Zelníková

 
043/4241019

prízemie číslo dverí: 9

  • riadi činnosť iných koordinátorov uchádzačov o zamestnanie zapojených do aktivačnej činnosti v obci ako aj v rámci iných foriem verejnoprospešných prác
  • zabezpečuje činnosti, ktoré je obec povinná vykonať v rámci  projektov, zmlúv a dohôd, týkajúcich sa dlhodobo nezamestnaných
  • spolupracuje pri koordinácii činnosti občanov na aktivačných a iných prácach súvisiacich so zhromažďovaním odpadov v zbernom dvore v súlade s prevádzkovým poriadkom zberného dvora
  • pri manipulácii s nebezpečnými odpadmi zabezpečuje postup pracovníkov a občanov obce na aktivačných a iných verejnoprospešných prácach v zmysle legislatívnych predpisov
  • zabezpečuje práce na úseku účtovnej evidencie majetku, vrátane odpisov 1x štvrťročne 
  • zabezpečuje inventarizáciu majetku obce po účtovnej stránke, vrátane ZŠ SNP Sučany, vedie evidenciu o zaradení a vyradení majetku obce

 

 


Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2019 13:52
Autor: