Obsah

Kontrolórka obce - Mgr. Lenka Žuchová

Typ: ostatné
1. poschodie číslo dverí: 110
043/4241014
kontrola@sucany.sk

Mgr. Lenka Žuchová

043/4241014
kontrola@sucany.sk

  • vykonáva  kontrolu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to:
  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce a ZŠ
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce a ZŠ
  • kontrolu plnenia uznesení OZ a dodržiavanie interných predpisov obce
  • kontrolu vybavovania sťažností a petícií
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce
  • zodpovedá za plnenie úloh uložených OcZ podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov
  • je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov

 


Vytvorené: 22. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2019 13:51
Autor: Správca Webu