Obsah

Pracovníci OÚ

Zoznam zamestnancov OÚ

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Organizačná referentka - Viera Jašeková

043/4241010
sekretariat@sucany.sk

Kontrolórka obce - Mgr. Lenka Žuchová

1. poschodie číslo dverí: 110
043/4241014
kontrola@sucany.sk

Kultúrna referentka - Katarína Miháliková

043/4241016
kultura@sucany.sk

Odborná stavebná referentka - Mgr. Eva Piecková

043/4204456
Spoločný obecný úrad so sídlom v Martin

Referent správy majetku - Ing. Branislav Hríb

043/4241019
majetok@sucany.sk

Samostatný odborný referent stavebný - Ing. Emília Rybáriková

043/4204390
Spoločný obecný úrad so sídlom v Martine


Stavebný referent - Peter Ďurkovič

043/4204456
Spoločný obecný úrad so sídlom v Martine