Obsah

Mgr. Jitka Laščeková - Terénny sociálny pracovník

Typ: ostatné
budova stavebného referátu, Nám. SNP 31, Sučany
tel. 043/4241023
e-mail: terennapraca@sucany.sk

Činnosť terénnej sociálnej práce:

 

- monitorovanie sociálne znevýhodnených rodín, obyvateľov MRK a sociálne znevýhodnených obyvateľov

-poskytovanie poradenstva v oblasti zdravia, zamestnania, bývania, financií, podania žiadosti o osobný bankrot, sociálneho zabezpečenia

-predchádzanie sociálno-patologickým javom.

- usmerňovanie klientov čo sa týka napr. hygienických návykov, povinnej školskej dochádzky ich detí, vzájomného spolunažívania

-pripomínanie dodržiavať rodičovské povinností a osvojiť si tak rodičovské zručnosti, zabezpečiť starostlivosť o deti

- usmerňovať a apelovať na čistotu obydlia a hygienu


Vytvorené: 4. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2022 9:00
Autor: Správca Webu