Obsah

Referentka sociálna, odpadového hospodárstva a garant KC - Ing. Marta Bobčeková

Typ: ostatné
043/4241020
+421910929305
socialne@sucany.sk


Ing. Marta Bobčeková

 
043/4241020

prízemie číslo dverí: 7

  • zabezpečuje sociálnu starostlivosť o rodinu, deti, ťažko zdravotne postihnutých a starých občanov a občanov, ktorí potrebujú pomoc
  • usmerňuje opatrovateľskú službu
  • vedie správnu agendu, podnikateľov a samostatne hospodáriacich roľníkov, výherných a hracích automatov v obci
  • zabezpečuje prípravu a realizáciu volieb
  • vybavuje agendu o slobodnom prístupe k informáciám
  • zabezpečuje správu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vrátane výberu poplatkov
  • organizačne zabezpečuje činnosť zberného dvora
  • organizačne zabezpečuje činnosť komunitného centra ako garant KC

Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2021 19:54
Autor: