Obsah

Referent správy miestnych daní a cintorína - Barbora Kostolánská

Typ: ostatné
043/4241018
dane@sucany.sk


Barbora Kostolánská

 
043/4241018
 

prízemie číslo dverí: 10

  • zabezpečuje správu miestnych daní z nehnuteľností, z verejných priestranstiev, daň za psa, za ubytovanie, hracie a predajné automaty, vrátane vydávania tlačív a vydávania poplatkov
  • vedie evidenciu osvedčení o dedičstve
  • organizačne zabezpečuje správu domu smútku a obecného cintorína
  • vedie evidenciu hrobových miest a uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta
  • preberá ohlasovanie o úpravách hrobových miest a vydáva súhlas na ich úpravu
  • vykonáva výber poplatkov za hrobové miesta a za prepožičanie domu smútku

Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 10. 2020 17:34
Autor: