Obsah

Voľby prezidenta SR 1.kolo 16.3.2019

Priebeh volieb na Prezidenta SR v okrskoch- 1, 2, 3, 4,
foto Pročka Ctibor.