Obsah

Matrika a evidencia obyvateľov

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

 

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Obecný  úrad občanovi na požiadanie.

Osoba žiadajúca vystavenie   potvrdenia

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

občan obce Sučany

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

na počkanie

  • 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU