Sobota 26.07.2014 - Anna, Hana zajtra Božena

1

Obec Sučany

Obec Sučany leží v nadmorskej výške 393 m n.m., 5 km severovýchodne od Martina na súradniciach 49° 6' 1.9" SŠ a 18° 59' 27.7" VD. Nachádzajú na severe Slovenska v regióne Turiec. Obec je obklopená prekrásnou prírodou Veľkej a Malej Fatry. Rozloha 3 326 ha. Okolie Sučian pri svojej mnohotvárnosti, geologickej rôznorodosti, prítomnosti lesov, úrodných polí a lúk, vôd, skalných stien a živočíchov s vzácnou vysokohorskou faunou a flórou predstavuje zaujímavú ponuku pre turistiku a cestovný ruch.

V Turci sú Sučany obcou s najvyšším počtom obyvateľov. Je tu v súčasnosti prihlásených na trvalý pobyt cca 4 620 obyvateľov s miernou prevahou žien. V produktívnom veku je cca 61 % občanov, v predproduktívnom veku 18 % a poproduktívnom 21%. Prevažuje slovenská národnosť - vyše 96%, z ostatných je významnejšie zastúpená len rómska a česká. Podľa náboženského vyznania je cca 55 % zastúpená rímskokatolícka cirkev, 28 % evanjelická cirkev, 14 % občanov v poslednom sčítaní sa vyjadrilo, že je bez vyznania, ostatné cirkvi sú zastúpené vo veľmi malej miere.

Z priemyselných subjektov je najvýznamnejším závodom Prefa s výrobou stavebných panelov a iných výrobkov. V západnej časti obce sa v súčasnosti rozvíja nová priemyselná zóna, kde budú umiestnené viaceré významné závody. Prvým je závod Glacier Garlock Bearings zameraný na výrobu klzných ložísk. Ďalším strojárskym závodom by mal byť Forum Ciomponents, ktorý je dcérskou firmou Mannesmann Plastics Machinery. Z existujúcich závodov sú ešte najväčšie Turčianske drevárske závody, ktoré pokračujú v tradícii Dreviny, R.B.R. Fatran na výrobu nealkoholických nápojov, ďalej je tu výrobňa rašeliny VOS, Kalitek Slovakia, Colorprint, Gummi Print, Turimex, Abeko, Slovprefa, OMS Metalax, sú tu pobočky firiem EBA, VAW, Bosch, Pinea, Raven, HTV a pod. Na poľnohospodárskej pôde hospodári Agromajetok Sučany, na lesnej je najvýznamnejším obhospodarovateľom Urbár Sučany. Významnými sú i vodná elektráreň na kanáli pri rieke Váh a veľká elektrorozvodňa medzinárodného významu.


© 2011 - 2014 Obecný úrad Sučany
e-mail: info @ sucany.sk | www.sucany.sk
created by TVORIVEC