Sobota 19.04.2014 - Jela zajtra Marcel

Oznamy

Odovzdávanie plakety J.A.Komenského

Za významný prínos v rozvoji školstva, pri príležitosti Dňa učiteľov udelil dňa 28.03.2014 starosta obce Jozef Petráš "Plaketu J.A.Komenského" RNDr. Vasilovi Dorovskému, RNDr. Ľubici Bošanskej a Ing. Martine Lojdovej z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, Mgr. Marte Lamošovej, Mgr. Márii Pokrievkovej a Mgr. Ľudmile Sýkorovej zo Základnej školy SNP v Sučanoch, Mgr. Andree Krčulovej a Mgr. Milade Lendvorskej z materskej školy.

Fotogaléria

Výsledky 2.kola prezidentských volieb 2014

 

P.č.

 

        Kandidáti:

Počet hlasov

celkom:

Okrsok

  č. 1.

Okrsok

   č. 2.

Okrsok

  č. 3.

 Okrsok

   č. 4.

 1.

FICO  Robert, doc. JUDr. CSc.

 

1 011

299

272

288

152

 2.

KISKA  Andrej, Ing.

 

 958

196

250

365

147

Vyhodnotenie  účasti  voličov  na  voľbách.

 

    Ukazovateľ:

 Okrsok

   č. 1.

  Okrsok

    č. 2.

  Okrsok

    č. 3

   Okrsok

       č. 4.

   Spolu:

Počet oprávnených voličov

zapísaných  do zoznamu oprávnených voličov:

 

1 112

 

1 045

 

1 123

 

560

 

3 840

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:

502

526

657

304

1 989

Počet odovzdaných obálok:

502

526

657

304

1 989

Počet  platných  hlasov odovzdaných  pre všetkých kandidátov:

 

495

 

522

 

653

 

299

 

1 969

Percento  účasti voličov na voľbách:

45,10

50,33

58,50

54,30

51,80

Výsledky 1.kola prezidentských volieb 2014

Výsledky 1. kola prezidenstkých volieb 2014 v obci Sučany (PDF)

Výluka na trati Vrútky-Varín

Vážení cestujúci,

Z  dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR)  na trati Vrútky – Varín v dňoch 3. – 14. a 17. - 28. marca 2014 prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z toho dôvodu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. musela pripraviť opatrenia v železničnej osobnej doprave.

Viac v TOMTO dokumente (PDF).

 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule


(kliknutím na obrízok zobrazíte fotogalériu)

V Sučanoch bola 30. novembra 2013 odhalená pamätná tabuľa, venovaná ženám, nespravodlivo väzneným v 50.tych rokoch 20. storočia v Sučanoch, kde vykonávali nútené práce v tehelni. Slávnosť sa začala svätou omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval generálny vikár žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček spolu s miestnym farárom vdp. Pavlom Pečkom, miestnym väzenským kaplánom donom Jurajom Malým SDB, P. Tadeášom Králom OFM a vdp. Ľubomírom Gunišom. Františkán P. Tadeáš Král v homílii pripomenul, že pri cestovaní vlakom cez Sučany netušil, že v blízkej tehelni pracujú nespravodlivo odsúdené ženy: rehoľné sestry, mladé dievčatá i matky odlúčené od svojich rodín a nevedeli to ani mnohí obyvatelia Sučian. Medzi obetnými darmi, ktoré priniesli viaceré členky KPVS, bol aj popolník z nepálenej hliny, ktorý v 50.tych rokoch v Sučanoch vyrobila väzenkyňa Matilda Tačovská Kašlíková z Trnavy a dodnes ho opatruje ako vzácnu pamiatku. Po sv. omši bývalí väzni plk. František Martoš a Marta Lihotská odhalili pamätnú tabuľu na budove bývalej cirkevnej školy na námestí. Kvety k tabuli položila za KPVS bývalá väzenkyňa Františka Muziková. Báseň Modlitba, zloženú v Sučanoch väzenkyňou Maruškou Soběslavskou Filipovou, prečítala sestra Olympia Augustínová DKL. Po prečítaní mien väzenkýň, ktoré sa podarilo zistiť, pamätnú tabuľu požehnal Mons. Ladislav Stromček. Nasledoval seminár v Robotníckom kultúrnom dome, kde Ladislav Mikuš z Trnavy prečítal list neprítomného Jaroslava Kašlíka, v ktorom opísal utrpenie svojej manželky v Sučanoch, ale aj ťažký život po prepustení z väzenia. Bolo prečítané tiež svedectvo Gabriely Kordovej Kleinovej, ktorá mala z ťažkej práce presilené a opuchnuté ruky, preto prijala možnosť rozvážať tehly do pece na roháli. Po ďalšej básni M. Filipovej Balada každého rána porozprávala svoje spomienky na Sučany Mária Kováčová Mičiaňová. So svojimi spomienkami na väzenie sa podelili aj prítomné rehoľné sestry vykupiteľka Justína Tuková SDR a vincentka Terézia Hovancová DKL. Vrcholom programu bolo svedectvo Bibiany Kováčikovej Wallnerovej, ktorá predniesla viaceré básne M. Filipovej ako aj kapitoly zo svojej knihy Po basovým kľúčom, kde opisuje aj pobyt v sučianskej väznici. Spomenula pomoc od miestnych tehliarskych robotníkov, ktorí väzenkyniam prepašovali rímsky misál a tak sa mohli jeho čítaním aspoň v duchu spájať so sv. omšou. Okrem jedla väzenkyniam prepašovali aj premenené hostie od rodičov uväznenej sestry vincentky Perpetuy Krivošíkovej, ktorá čítavala omšové texty z misála. Program bol ukončený v areáli bývalej tehelne, na dnešnom ranči Stará teheleň, kde po chutnom obede účastníci navštívili posledný nezbúraný zvyšok továrenského komína.

 

Peter Sandtner

Konfederacia politickych vaznov Slovenska

podpredseda

Výsledky volieb do ŽSK 2013 v obci Sučany

Výsledky voľby predsedu ŽSK (PDF)
Výsledky voľby poslancov ŽSK (PDF)

Umiestnenie obce Sučany v súťaži

"Vážená obec,

s radosťou Vám oznamujeme, že ste sa na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk v súťaži "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013" umiestnili v kategórii OBCE na 7. mieste.

Blahoželáme Vám."

SPP-distribúcia radí

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (PDF)

Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (PDF)

Oznámenie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje obec Sučany informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.


© 2011 - 2014 Obecný úrad Sučany
e-mail: info @ sucany.sk | www.sucany.sk
created by TVORIVEC